Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą-text

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą


Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,
2. Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:
- podanie o wpisie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 5,00 zł – cz.I, kol.2 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960),
- decyzja administracyjna o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 40,00 zł – cz.II, kol.2, pkt. 5 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- załączniki do podania o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 0,50 zł –cz.I., kol.2, pkt.2 załącznika do wyżej powołanej ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
- Urząd Miasta Świdwin, Urząd Stanu Cywilnego, parter, tel. 36-520-11,wew.21,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki