☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Wtorek 09.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta Gminy Świdwin 2007


ZARZĄDZENIE NR 48/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy.


ZARZĄDZENIE NR 47/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.


Zarządzenie Nr 46 / 2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 45/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


Zarządzenie Nr 44 / 2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wdrożenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świdwin oraz wyznaczenia administratora systemu i administratora bezpieczeństwa informacji.


ZARZĄDZENIE NR 43/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 grudnia 2007r. zmieniające w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 43/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2008.


ZARZĄDZENIE NR 42/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych .danych ujętych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi.


ZARZĄDZENIE NR 41/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.


ZARZĄDZENIE NR 40/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych.


ZARZĄDZENIE NR 39/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


ZARZĄDZENIE NR 38/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2008.


ZARZĄDZENIE NR 37/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


ZARZĄDZENIE NR 36/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 Wójta  Gminy Świdwin z dnia 12 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


ZARZĄDZENIE NR 34/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 5 października 2007 roku w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.


ZARZĄDZENIE Nr 33/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 28 września 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 33/2007


ZARZĄDZENIE  NR  32/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 24 października 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE NR 31/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.


ZARZĄDZENIE NR 30/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


ZARZĄDZENIE NR 29/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2007r. dot. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły podstawowej w Rusinowie.


ZARZĄDZENIE NR 28/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 18 lipca 2007r. zmieniające w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 27/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


ZARZĄDZENIE NR 26/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości premii.


ZARZĄDZENIE NR 25/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu d/s Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Świdwin.


ZARZĄDZENIE NR 24/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


ZARZĄDZENIE NR 23/2007 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 1 czerwca 2007 roku zmieniające w sprawie ustalenia regulaminu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 4 czerwca 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej pomocy społecznej i nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz ustaleń realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.


ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.


ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmiany w wykazie akt.


ZARZĄDZENIE NR 18 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 kwietnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świdwin.
 

ZARZĄDZENIE NR 17 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 16 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Świdwin.


ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.

Załącznik - regulamin.ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.


ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


ZARZĄDZENIE NR 12A WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Załącznik do sprawozdania.


ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy wykorzystywanego do celów służbowych.


ZARZĄDZENIE NR 9 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do wybrakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Świdwin.


ZARZĄDZENIE NR 8 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.

załącznik 1

załącznik 2ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy ŚWIDWIN na czas  zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.


ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego.


ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.


ZARZĄDZENIE NR 4 A  WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 12 stycznia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Świdwin na rok 2007.

ZałącznikZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.


ZARZĄDZENIE NR 2 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.ZARZĄDZENIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 stycznia 2007 roku zmieniające zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Świdwin z dnia 12 maja 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.
Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-02-27 13:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2009-03-03 12:15:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842558