Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2007


Dotyczy: obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Międzyrzecz” zlokalizowanych na terenie działki 281/2 obręb Ząbrowo


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Międzyrzecz”


Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 340" w miejscowości Łąkowo.


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 340" w miejscowości Łąkowo.


Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 130" w miejscowości Lipce.


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 130" w miejscowości Lipce.


Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej” w miejscowości Krosino.


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cieśnieniowej", lokalizacja obiektu: obręb – Krosino.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świdwin dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 130 - Lokalizacja obiektu: - obręb Lipce.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świdwin dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej - Lokalizacja obiektu: - obręb Krosino.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świdwin dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ws. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 340.


Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin: zawiadamiam, że dnia 07-12-2007r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Świdwin, znak sprawy RI.III.7625-2/4/2007 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez inwestora: Hans Günther Lüth, Pomernwind Sp. z o.o., Rycerzewko 2, 78-300 Świdwin.


Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin : zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miasta Świdwina, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin została wydana decyzja Nr RI.III.7625-3/3/2007 Wójta Gminy Świdwin, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa Miejskiego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego : zawiadamiam, że w dniu 23-10-2007r. na wniosek Inwestora - Gminy Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 340 Lokalizacja obiektu: obręb LipceOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego : zawiadamiam, że w dniu 23-10-2007r. na wniosek Inwestora - Gminy Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z oczyszczalnią ścieków BIOEKOL HYBRYDA 340 Lokalizacja obiektu: obręb ŁąkowoOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego : zawiadamiam, że w dniu 23-10-2007r. na wniosek Inwestora - Gminy Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej Lokalizacja obiektu: obręb KrosinoReferat Infrastruktury Urzędu Gminy Świdwin zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 12/2, obręb Rycerzewko,  Świdwin, zawiadomienie o wszczęciu postępowania RI.III.7625-2/1/2007 z dnia 11-09-2007r.  zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.


Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Świdwin zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Miejskiego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 411/13, obręb Świdwinek, zawiadomienie o wszczęciu postępowania RI.III.7625-3/1/2007 z dnia 03-10-2007r.  zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-11-08 11:02:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2008-06-02 13:24:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki