Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2009

Wójt Gminy Świdwin zawiadamia, że w dniu 21-10-2009r., na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1069Z na odcinku Osowo – Stary Przybysław.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin - zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej Nr 1069Z na odcinku Osowo – Stary Przybysław został zgromadzony cały materiał dowodowy.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów pomocniczych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069Z na odcinku Osowo – Stary Przybysław.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów pomocniczych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW z infrastrukturą” obręb Sława

 

Postanowienie - prostuję oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Świdwin nr Ri.V.7625-1/2009 z dnia 16-03-2009r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN -  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia przez m. Krosino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN - zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia przez m. Krosino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” został zgromadzony cały materiał dowodowy.

 

Wójt Gminy Świdwin zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW” do tut. Urzędu  wpłynął „Raport o oddziaływaniu na środowisko biogazowni w Sławie”.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia przez m. Krosino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”

 

POSTANOWIENIE - prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu  Wójta Gminy Świdwin z dnia 04-06-2009r. Nr Ri.V.7625-2/2009.

 

POSTANOWIENIE W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW w Sławie dz. nr. 145/3 obręb Sława do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów pomocniczych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przejścia przez m. Krosino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”

 

Wójt Gminy Świdwin stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW w Sławie dz. nr. 145/3 obręb Sława” 

 

POSTANOWIENIE - postanawiam nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu wiejskiego łączącego wodociągi w miejscowościach Krosino i Przymiarki w gm Świdwin na działkach nr 42/1, 63, 72, 70, 69, 68/1 obr. Krosino  i działki nr 10/28, 10/27 obr. Przymiarki”

 

POSTANOWIENIE - postanawiam nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej z rury Pe 63 o dł. ok. 91m w celu zapewnienia dostawy wody dla działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne położonych w Krosinie”

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12-05-2009r. AGRO SMART Sp. z o.o. Rzęcino 16a, 78-331 Rąbino zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW” obręb Sława; działka nr 145/3.

 

DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa wodociągu wiejskiego łączącego wodociągi w miejscowościach Krosino i Przymiarki w gm Świdwin na działkach nr 42/1, 63, 72, 70, 69, 68/1 obr. Krosino i działki nr 10/28, 10/27 obr. Przymiarki.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni o mocy 2 MW” obręb Sława


OBWIESZCZENIE: zawiadamiam, że w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pn. „Rzeka Rega w km 120+518, 126+300, 135+995, 138+690, 150+620, 152+830, 152+950, 153+530, 155+040” m. i gm. Świdwin woj. zachodniopomorskiego na wniosek złożony przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Rejonowy Oddział w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Monte Cassino 2 w dniu 16.03.2009r. wydana została Decyzja znak: Ri.V.7625-1/2009  umarzająca prowadzone postępowanie.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów pomocniczych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2009-02-02 13:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2009-10-23 12:04:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki