Konsultacje Społeczne zmian w Rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Konsultacje Społeczne zmian w Rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Na podstawie art. 4 uchwały nr XXXI/237/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010r. Gmina Świdwin podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi  na 2012 rok.


Konsultacje mają na celu pozyskanie uwag i opinii na temat projektu ww. uchwały.


Projekt ww. uchwały jest dostępny tutaj.


Uwagi i opinie prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świdwin, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin lub drogą elektroniczną e-mail: promocja@swidwin.gmina.pl w terminie do 23 stycznia 2012r.

 

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji społecznych zmian w Rocznym Programie Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
 

 

 

Wytworzył:
Sebastian Basiejko
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-01-16 12:03:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2012-01-25 08:25:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki