Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

 
Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej. 

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa: 
- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,
- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta  
- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza
- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego
- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński 

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach. Poszczególne tomy Biblioteczki zostaną przesłane nieodpłatnie do wszystkich JST w kraju (dwa z nich zostały już wysłane). Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu: 


Interdyscyplinarne Centrum  Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
ul. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-05-30 09:10:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2012-05-30 09:11:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki