Uchwały 2013

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXV/229/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Bierzwnicy na rzecz najemcy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-18 13:11:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXV/230/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-18 13:11:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXVI/232/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży budynku gospodarczego garażowego w Bierzwnicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 509 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-27 09:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXVI/234/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 440 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-27 09:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVI/236/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 marca 2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2013-2020.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 518 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-27 09:38:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXVII/237/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:17:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXVII/238/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 405 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:17:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXVII/240/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 241 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 271 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA nr XXVIII/244/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie kupna działki niezabudowanej nr 416/9 o powierzchni 0,0237 ha położonej w obrębie 0037 Bystrzyna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 309 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 540 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXVIII/246/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 542 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:19:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2013-2024.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-01-14 15:19:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie: "Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarkami Odpadami" Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 337 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-08-29 11:35:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXX/250/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kluczkowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 427 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-01 11:52:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXX/251/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 września 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowane nr 16/2 o powierzchni 4,1918 ha położonej w obrębie 04 Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 312 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-01 11:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXX/252/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 292 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-01 11:52:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-10-11 07:31:36)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXX/253/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 225 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-01 11:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-10-11 07:31:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXX/254/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: w sprawie emisji obligacji Gminy Świdwin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 525 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-01 11:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/255/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2013-2025.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-01 11:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXI/257/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 161 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXI/258/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zbycia trzech działek gruntu na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 327 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXI/259/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 985 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXI/261/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 246 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:35:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXI/262/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżania średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 177 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:34:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXI/263/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:33:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXI/264/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 156 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:34:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA N XXXI/265/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 389 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-04 11:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXII/266/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 232 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-29 13:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXII/267/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 201 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-29 13:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXII/269/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 722 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-29 13:27:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 958 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 14:29:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 15:07:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXIII/272/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 251 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 14:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXIII/273/2013 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zamiany nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 303 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 14:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/274/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2014-2025.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 194 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 14:28:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/275/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 494 KB
Wytworzył:
Justyna Strógarek
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 14:28:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-12-20 15:07:31)
Wytworzył:
Halina Czajkowska
Udostępnił:
Osial Marek
(2013-02-28 21:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2013-02-28 21:36:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki