Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP krów mlecznych, budowa biogazowni o mocy do 0,5 MW, zainstalowanie gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowa wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m" na działkach nr 554/1 i 554/2 położonych w miejscowości Bierzwnica, gmina Świdwin

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP krów mlecznych, budowa biogazowni o mocy do 0,5 MW, zainstalowanie gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowa wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m" na działkach nr 554/1 i 554/2 położonych w miejscowości Bierzwnica, gmina Świdwin

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO: w sprawie wniosku złożonego w dniu 23 kwietnia 2013r. przez Rol-Plant Sp z o.o. Rzecino 16A, 78-331 Rąbino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącęgo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP o mocy do 0,5 MW, zainstalowaniu gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowie wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m na działkach nr 554/1 i 554/2, obręb Bierzwnica, gm. Świdwin

 

POSTANOWIENIE: postanawiam podjąć zawieszone postanowieniem z dnia 08 maja 2013r. nr ROŚ.6220.9.2013 (5) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP o mocy do 0,5 MW, zainstalowaniu gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowie wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m na działkach nr 554/1 i 554/2, obręb Bierzwnica, gm. Świdwin”

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o sporządzeniu aneksu do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP o mocy do 0,5 MW, zainstalowanie gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowa wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m na działkach nr 554/1 i 554/2, obręb Bierzwnica, gm. Świdwin”

 

ZAWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA: zawiadamiam o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dl przedsięwzięcia p.n. "Budowie nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP o mocy do 0,5 MW, zainstalowanie gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowa wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m na działkach nr 554/1 i 554/2, obręb Bierzwnica, gm. Świdwin”

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych wniosku: Rol-Plant Sp. z o.o. Rzecino 16A 78-331 Rąbino z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie nowej obory na terenie istniejącej Fermy bydła dla 600 DJP o mocy do 0,5 MW, zainstalowanie gumowego zbiornika na gnojowicę o poj. 9000 m3, budowa wiaty magazynowej na paszę o wymiarach: szerokość 12,38 m, długość 24,25 m, wysokość 8,45 m na działkach nr 554/1 i 554/2, obręb Bierzwnica, gm. Świdwin”

 

POSTANOWIENIE: postanawiam podjąć zawieszone Postanowieniem z dnia 22 marca 2013r. nr ROŚ.6220.11.2012 (14) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obory przeznaczonej dla 600 DJP krów mlecznych" na działce nr 554/1 położonej w miejscowości Bierzwnica gm. Świdwin.

 

ZAWIADOMIENIE: zawiadamiam o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa obory przeznaczonej dla 600 DJP krów mlecznych " w Bierzwnicy gmina Świdwin, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 554/1".

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku decyzja Przybysław działka nr 66na4
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 309 KB
Wytworzył:
Grzegorz Korol
(2016-12-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-12-08 10:23:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
(2013-03-01)
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-04-26 11:03:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-07-15 09:06:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki