Zgodnie z  art. 4 uchwały nr XXXI/237/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia                 

23 września 2010r. Gmina Świdwin podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

i zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Świdwin do zapoznania się z projektem uchwały.

Konsultacje mają na celu pozyskanie uwag i opinii na temat projektu ww. uchwały i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Projekt ww. uchwały jest dostępny tutaj

Uwagi i opinie prosimy przesyłać w terminie do 08 listopada 2013r.             

pocztą elektroniczną promocja@swidwin.gmina.pl lub pod adres:

Urząd Gminy Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

(z dopiskiem: „konsultacje: Roczny Program Współpracy”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można uzyskać w  Referacie Infrastruktury UG Świdwin (pokój nr 59-60)  tel. 94 36 520 15, 729 208 845

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wynikach konsultacji społecznych rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 31 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-11-14 11:51:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Emilia Wiszniewska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-10-25 14:35:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-11-14 12:00:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki