Uchwały 2014

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXV /280 / 2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swidwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-02-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-03-18 09:58:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-03-18 10:28:59)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXV/281/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bewzdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2014 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 299 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-02-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-03-18 13:18:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-03-18 13:20:16)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXV/282/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-02-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-03-18 10:25:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-03-18 10:29:14)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWALA Nr XXXV/283/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdzia łania Narkomanii na 2014r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-02-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-03-18 10:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-03-18 10:39:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXV/284/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 187 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-02-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-03-18 10:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-03-18 10:51:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXVI/285/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nabycia nieruchomo ści
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 177 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 10:48:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:13:30)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXVI/286/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie nabycia udziału w nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 10:54:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:13:47)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXVI/287/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 190 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 11:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:16:17)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXVI/289/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 93 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 10:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 10:55:28)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXVI/290/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 184 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 11:20:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:21:03)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXVI/291/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 265 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 10:40:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:13:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXYI/292/2014 RadyGminy Świdwin z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 147 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 11:27:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:27:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXVI/293/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 167 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-03-26)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-04-09 11:30:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-04-09 11:31:20)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2014 r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Świdwinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 90 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-06-04 10:37:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-06-04 10:37:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego ?Mój Rynek? w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 185 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-06-04 10:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-06-04 10:40:44)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłaty targowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 88 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-06-04 10:41:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-06-04 10:42:03)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 264 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-06-04 10:43:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-06-04 10:43:22)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXVIII/301/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 163 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-03)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-03 13:08:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-03 13:09:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XXXIX / 302 / 2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 138 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-09-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 09:21:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-02 09:22:02)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XXXIX/304/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 174 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 09:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-02 11:47:08)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XL/306/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonaniu zmian w budżecie gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 699 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 11:48:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-02 11:52:34)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLI/307/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/303/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 175 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 12:17:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-02 12:25:26)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLI/308/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 189 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 12:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-02 12:48:22)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLI/310/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 13:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-02 13:43:01)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLI/311/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 140 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 14:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/312/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2014-2025.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-10-01)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-02 14:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLII/313/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 99 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-11-21 13:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-11-21 13:39:26)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLII/314/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 188 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-11-25 08:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-11-25 08:57:36)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLII 316/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 93 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-11-25 09:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-11-25 09:59:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLII 317/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2014 r. w spranie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 662 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-11-25 10:03:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-11-25 10:09:11)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLII/318/2014 RAJDY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2014 r. w spranie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 263 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-11-25 10:13:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-11-25 10:14:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XLIV/319/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w spranie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 259 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-11-25 11:25:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-11-25 11:26:09)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLIV/320/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023-2027.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-09-08 11:17:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2014-02-05 15:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2014-02-05 15:08:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki