Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Wsi Ząbrowo na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki