Konsultacje Społeczne Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Konsultacje Społeczne Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

 

Zgodnie z  art. 4 uchwały nr XXXI/237/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010r. Gmina Świdwin podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

i zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Świdwin do zapoznania się z projektem uchwały.

 

Konsultacje mają na celu pozyskanie uwag i opinii na temat projektu ww. uchwały i nie jest wiążący dla organów Gminy.

 

Projekt ww. uchwały jest dostępny tutaj

Uwagi i opinie prosimy przesyłać w terminie do 20 października 2014r.

pocztą elektroniczną promocja@swidwin.gmina.pl lub  pod adres:

Urząd Gminy Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

(z dopiskiem: „konsultacje: Roczny Program Współpracy”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Infrastruktury UG Świdwin (pokój nr 59-60)  tel. 94 36 520 15, 729 208 845

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Projekt programu współpracy 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 173 KB
Wytworzył:
Emilia Wiszniewska
(2014-10-09)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-09 13:27:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Emilia Wiszniewska
(2014-10-09)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-10-09 13:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-10-09 13:34:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki