Uchwały 2014 - Kadencja 2014 - 2018

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr 1/1/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 1 grudnia 2014r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 148 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-12-22 12:31:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-12-22 12:31:44)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR II/2/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 88 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-12-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-12-17 08:58:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-12-17 09:02:46)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr II/3/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Stalych Komisji Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 176 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-12-17)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-12-17 09:38:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-12-17 09:38:48)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gmniny na rok 2014
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 238 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2014-12-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-12-17 09:03:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-12-17 09:04:00)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 206 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:11:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego ?Mój Rynek? w Krosinie.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 96 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:10:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:11:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr III/7/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:24:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:24:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr II1/8/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:33:23)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 376 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:39:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWALA NR III/10/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 331 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:41:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:41:36)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III /11 /2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 roku w spraw ie określenia wysokości diety zryczaltow anej dla Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 304 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:49:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 08:50:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/12/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości diet zryczaltow anych dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 305 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 08:59:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 09:00:14)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III /13 /2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 323 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 09:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 09:02:07)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 318 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 11:37:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 11:37:41)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świdwin.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 361 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 11:41:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 11:43:48)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III /17 / 2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchw alenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2015-2025.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 171 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 11:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 11:50:30)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 267 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 12:08:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 12:08:37)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 88 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-01-08 12:10:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-08 12:11:18)
Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-12-17 09:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2014-12-17 09:02:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki