Uchwały 2016

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIV/73/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 338 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-03-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIV/74/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej w Kluczkowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-03-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:37:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIV/75/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2016 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-03-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:37:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIV/76/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-03-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:37:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIV/77/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 641 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-03-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:37:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIV/78/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 343 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-03-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 3l marca 20l6r. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-04-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-04-06 09:00:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/80/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-04-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-04-06 09:00:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/81/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-04-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-04-06 09:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/82/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-04-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-04-06 09:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVI/83/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości drogowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-05-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-05-05 13:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVI/84/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-05-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-05-05 13:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 384 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-05-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-05-05 13:21:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia Straży Gminnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-05-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-05-05 13:21:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-05-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-05-05 13:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XVII/89/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2016-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-06-01 12:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVIII/90/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 763 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-06-01 13:07:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVIII/91/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-06-01 13:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Świdwińskiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-06-01 13:07:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVIII/93/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-06-01 13:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XVIII/94/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, za 2015 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-06-01 13:07:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XIX/95/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 148 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 08:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik do uchwały nr XIX/95/2016 r. z dnia 30 czerwca 2016 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 13:09:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 214 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 08:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XIX/97/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 210 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 08:33:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XIX/98/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 215 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 08:33:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XIX/99/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 215 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 08:33:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XIX/100/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 758 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-07-04)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2016-07-04 08:32:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Klępczewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 12:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Klępczewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 12:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/103/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Klępczewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 12:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/104/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 12:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/105/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Goli Górnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 12:18:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/106/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Sława
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 53 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 16:05:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Świdwin za dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 99 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-08-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-08-31 12:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXI/109/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gmina Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 305 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-09-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-09-08 12:39:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik do uchwały nr XXI/109/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gmina Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 425 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-09-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-09-08 12:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdwin na lata 2016-2020"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:00:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Świdwin na lata 2016-2020"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:00:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bystrzyna, Bystrzynka, Dobrowola na lata 2016-2022 z perspektyw ą na lata 2023-2027
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:01:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/113/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/115/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:01:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/116/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/117/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:02:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/118/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:02:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/119/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:02:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXII/120/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-10-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-10-04 11:02:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-03 09:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 762 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-03 09:41:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Berkanowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-03 09:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 386 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-03 09:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-03 09:41:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 510 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-28 10:38:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIV/129/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Świdwin do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-28 10:38:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Kluczkowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-28 10:38:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-11-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-11-28 10:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/132/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Goli Górnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 202 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:08:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/133/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 196 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:08:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/134/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 243 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:08:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/135/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 274 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:08:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/137/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:08:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:08:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/139/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 215 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik do uchwały NR XXV/139/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/141/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/142/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2017-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXV/143/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-04)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-04 17:09:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:50:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2016-03-03 10:50:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki