Uchwały 2017

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin" oraz "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-30)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-30 08:53:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Świdwinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-30)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-30 08:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 748 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-01-30)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-30 08:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVII/147/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 lutego 2017r.w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-02-10)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-02-10 12:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-03-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-03-31 10:16:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-03-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-03-31 10:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-03-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-03-31 10:16:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata 2017-2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 441 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-04-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-04-28 14:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 37 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-04-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-04-28 14:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Bierzwnicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 18 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-04-28 14:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-04-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-04-28 14:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/157/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:15:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/157/2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/157/2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/157/2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:45:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Klępczewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/162/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:45:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:45:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-01)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-01 10:46:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/166/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-23)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/167/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-23)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/168/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-06-23)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/169/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/170/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/171/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/172/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/173/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/174/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/175/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/176/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/177/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/178/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/179/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/180/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/181/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/182/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/183/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/184/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/185/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/186/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/187/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/188/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/189/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/190/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/191/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/192/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/193/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/194/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/195/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/196/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/197/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/198/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/199/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/200/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:56:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/201/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/202/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/203/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/204/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/205/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 15 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/206/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/207/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:57:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/208/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/209/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/210/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 08:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/211/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 763 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 10:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/212/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 10:55:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/213/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Klępczewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 10:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/214/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie samodzielnego lokalu mieszkalnego i sprzedaży dla najemcy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 10:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/215/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 764 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 10:55:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXI/216/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2017-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-06-23 10:55:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-07-24)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2017-07-24 13:58:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/219/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji do spraw Referendum w Świdwinie i obwodowych komisji do spraw referendum
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 214 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-07-24)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2017-07-24 13:58:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 738 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-07-24)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2017-07-24 13:58:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-08-11 11:09:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Gminnej Komisji do spraw Referendum w Świdwinie i obwodowych komisji do spraw referendum
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-08-11 11:10:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-08-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-08-28 11:32:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Świdwinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-08-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-08-28 11:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XXXVI/228/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-08-28)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-08-28 11:32:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin na lata 2017-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
IzabelaZawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-09-29 13:57:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
IzabelaZawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-09-29 13:57:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Świdwinku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 763 KB
Wytworzył:
IzabelaZawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-09-29 13:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
IzabelaZawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-09-29 13:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Świdwinku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 763 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 09:59:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Świdwinku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 09:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator Spółki Akcyjnej Oddział Koszalin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 762 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 09:59:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 09:59:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/237/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 09:59:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/239/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdwin do Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej z siedzibą w Świdwinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 09:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 385 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 10:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-10-31)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-10-31 10:00:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/244/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Lekowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 384 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-11-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-11-29 10:23:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/245/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól w Bierzwnicy w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową w Bierzwnicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 383 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-11-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-11-29 10:23:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2018 roku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-11-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-11-29 10:24:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ząbrowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-11-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-11-29 10:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Świdwinku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-11-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-11-29 10:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-11-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-11-29 10:24:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XL/251/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 764 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-12-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-12-29 12:07:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XL/252/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-12-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-12-29 12:07:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XL/253/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-12-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-12-29 12:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała NR XL/254/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2017-12-29)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-12-29 12:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2017-01-30 08:50:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2017-01-30 08:50:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki