Uchwały 2018 - Kadencja 2018 - 2023

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 318 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-21 09:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 320 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-21 09:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 446/20, 446/21, 756/15 obręb Świdwinek
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-21 09:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-28 09:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-28 09:59:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-28 09:59:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 316 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-28 09:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 336 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-28 09:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Świdwin, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 687 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-28 09:59:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 362 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Berkanowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 6/15 obręb Smardzko
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 726 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 85/8 obręb Krosino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 726 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach w obrębie Przymiarki na rzecz ich współwłaściciela
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 53 w miejscowości Krosino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 91 i 93 w miejscowości Kartlewo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 730 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-01-02 13:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-11-21 10:07:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2018-11-21 10:07:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki