Informatyk, ASI, oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Do zadań samodzielnego stanowiska Informatyk, ASI należy:
1) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,
2) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych, stosowanych w Urzędzie,
3) nadzór nad wdrażaniem nowych programów komputerowych,
4) podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego,
5) koordynowanie przedsięwzięć informatycznych,
6) prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania,
7) prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
8) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Urzędu

Do zadań samodzielnego stanowiska pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych, należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowywanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
9) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art.73 ust. I danych, o których mowa w art. 73 ust.2 osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-12-11 12:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2018-12-11 17:46:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki