Uchwały 2021

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Krosino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Rogalino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Cieszeniewo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 898 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/202/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/205/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 621 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 414 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 416 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:09:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVI/211/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bystrzyna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 230 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-04-02 08:16:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 690 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-04-02 08:16:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2021-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-04-02 08:17:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-04-28 10:11:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 603 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-04-28 10:12:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdwin na lata 2021-2027"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-05-26 12:45:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-05-26 12:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/220/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 415 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-05-26 12:46:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 913 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-05-26 12:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 143 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 189 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2021/2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia "Programu Usług Społecznych"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 827 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 922 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIX/236/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2021-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-06-23 10:31:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/237/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-02 11:29:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/238/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-02 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/244/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Berkanowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-02 11:30:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/245/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Oparznie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-02 11:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXX/247/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1016 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-02 11:30:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2021/2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-29 13:42:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/249/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-29 13:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-29 13:42:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 259 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-29 13:42:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXI/253/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 560 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-09-29 13:42:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 359 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-10-28 11:57:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-10-28 11:57:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-10-28 11:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-10-28 11:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-11-29 12:44:34)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 414 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:44:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:44:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diety zryczałtowanej dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 414 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:45:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/267/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 406 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-03 10:45:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/270/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Świdwin na lata 2018-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-29 13:53:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 827 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-29 13:53:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-31 12:25:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2022-2027.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-12-29 13:54:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:26:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2021-02-25 11:26:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki