☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Czwartek 11.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2022

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/275/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/276/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 623 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/277/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/281/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 427 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/283/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres lat 5 działek nr 91 i 93 położonych w Kartlewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 358 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Cieszeniewo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-01 13:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/292/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 968 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-01 13:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXVII/296/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-29 12:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXVII/297/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2022-2027
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-29 12:27:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXVIII/298/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-05-19 08:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/299/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 355 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/300/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 185 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/304/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:56:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/308/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/309/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/310/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 179 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/311/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/312/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/313/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/314/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 181 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/315/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/316/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 181 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/317/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/318/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/319/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/320/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/321/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 184 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/322/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/323/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rusinowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 371 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/324/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rusinowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 446 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/326/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/327/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Lekowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 562 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-24 12:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842558