Uchwały 2023

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/371/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 417 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-02 13:42:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/372/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 405 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-02 13:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/377/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 696 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-02 13:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/379/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-10 14:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVIII/381/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdwin na lata 2023-2032”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 18 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-28 13:57:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVIII/383/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 553 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-28 13:57:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVIII/385/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 479 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-03-03 09:05:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVIII/386/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-02-28 13:56:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 946 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-03-28 11:28:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/391/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 381 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/393/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0198 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 321 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/394/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0105 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 348 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/395/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0243 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 339 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/396/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0912 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 332 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/397/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0172 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 337 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/398/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0232 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 333 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/399/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. (Lekowo obręb 0022 – 0,0172 ha)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 317 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/401/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 633 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr L/402/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2023-2027
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-04-28 08:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LI/403/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 394 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-01 10:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LI/404/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 204 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-01 10:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LI/405/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świdwin z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 229 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-01 10:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LI/406/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 640 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-01 10:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LI/407/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa Sołectwa Cieszyno
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 497 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-01 10:59:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LI/408/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 438 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-01 10:59:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/410/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Świdwin,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 833 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/411/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/412/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 540 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/413/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 464 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/414/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 536 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/415/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 592 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/416/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 398 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-29 13:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LII/417/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-06-30 10:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/419/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 593 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-08-30 15:02:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/420/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 474 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-08-30 15:02:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/421/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 483 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-08-30 15:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/422/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 527 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-08-30 15:02:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIII/424/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-08-30 15:02:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIV/425/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 614 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-09-18 18:04:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LV/426/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26.09.2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 559 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-09-27 10:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LV/427/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26.09.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-09-27 10:30:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/428/2023 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję w latach 2024-2027.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-10-31 13:35:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/429/2023 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2024-2027.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 379 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-10-31 13:35:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/430/2023 zmieniająca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 598 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-10-31 13:35:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/431/2023 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę nieruchomości.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 524 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-10-31 13:35:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVI/432/2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-10-31 13:36:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/436/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Świdwin na lata 2024-2028,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-11-30 07:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/437/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 55 i 56 obręb Niemierzyno,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 597 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-11-30 07:44:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/438/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z Kartlewie,
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-11-30 07:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Kinga Kwiatkowska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-11-30 07:44:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/441/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 699 KB
Wytworzył:
(2023-12-22)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-12-22 12:11:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/445/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2024
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
(2023-12-21)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-12-27 14:38:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/446/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2024 -2030
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
(2023-12-22)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-12-22 12:11:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/447/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
(2023-12-22)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-12-22 12:11:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/448/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
(2023-12-22)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-12-22 13:02:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr LIX/449/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 571 KB
Wytworzył:
(2024-01-03)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-12-27 13:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-02 09:22:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki