Uchwaly 2003

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2004 ROKUCHWAŁA Nr XI/101/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003UCHWAŁA Nr XI/100/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówUCHWAŁA Nr XI/99/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/239/2002 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 października 2002r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy z ograniczoną odpowiedziałnością pod nazwą "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. w ŚwidwinieUCHWAŁA Nr XI/98/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 112/14, położonej w obrębie KluczkowoUCHWAŁA Nr XI/97/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr działki 45/1 położonej w obrębie KluczkowoUCHWAŁA Nr XI/96/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoUCHWAŁA Nr X/95/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie sprzedaży części działki nr 7/16 (zabudowanej), położonej w obrębie ZąbrowoUCHWAŁA Nr X/94/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 44 w obrębie KluczkowoUCHWAŁA Nr X/93/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 44 w obrębie KluczkowoUCHWAŁA Nr X/92/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie dokonania określenia wzoru informacji i formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, leśnego i rolnegoUCHWAŁA Nr X/91/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/116/2000r.UCHWAŁA Nr X/90/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003UCHWAŁA Nr X/89/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowychUCHWAŁA Nr X/88/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wysokości stawek od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboruUCHWAŁA Nr X/87/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomościUCHWAŁA Nr X/86/2003Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2003 rokuw sprawie uchwalenia założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy Świdwin na rok 2004.UCHWAŁA Nr IX/85/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.UCHWAŁA Nr IX/84/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdwin do Konsorcjum e-government w zachodniopomorskimUCHWAŁA Nr IX/83/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2003r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 43/3, położonej w obrębie BierzwnicaUCHWAŁA Nr IX/82/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2003r. w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie i Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie na kadencję 2004 - 2007UCHWAŁA Nr IX/81/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2003r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoUCHWAŁA Nr IX/80/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003UCHWAŁA NR IX/79/2003RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 24 września 2003r.w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003rUCHWAŁA Nr VIII/78/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowegoUCHWAŁA Nr VIII/76/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na cele publiczne z zastosowaniem bonifikatyUCHWAŁA Nr Vlll/75/2003 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie nabycia działki zabudowanej nr 212/45 w obrębie 009 miasto ŚwidwinUchwała Nr VIII/74/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie nabycia działki zabudowanej ( hydrofornią ) nr 112/11 w obrębie Cieszyno, gmina ŚwidwinUCHWAŁA Nr VIII/73/2003 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół na terenie Gminy ŚwidwinUCHWAŁA Nr VIII/ 72 /2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.UCHWAŁA Nr VII/71/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2003r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Świdwin - "Gazociąg wysokiego ciśnienia w obrębach Lekowo, Bełtno, Rusinowo i stacja redukcyjna w Rusinowie".UCHWAŁA Nr VII/70/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 70, położonej w obrębie ZĄBROWO.UCHWAŁA Nr VII/ 68 /2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.UCHWAŁA Nr VII/67/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2003r.w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.

 

UCHWAŁA Nr VI/66/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Ludowy Gminny Klub Sportowy „CONTRA” w Rusinowie

 

 

UCHWAŁA  VI/65/2003 Rady  Gminy   Świdwin z  dnia  14 kwietnia 2003 w sprawie przystąpienia do Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi oraz przyjęcia jej Statutu.

 

 

UCHWAŁA NR  VI/64/2003 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 14 kwietnia 2003 roku. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/239/2002 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 października 2002 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej” Spółka z o.o. w Świdwinie

 

UCHWAŁA Nr VI/63/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy

 

UCHWAŁA NR VI/62/2003 RADY GMINY Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 124/2, położonej w obrębie Rogalino.

 

UCHWAŁA NR VI/61/2003 RADY GMINY Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży części działki nr 44, położonej w obrębie Kluczkowo.

 

UCHWAŁA NR VI/60/2003 RADY GMINY Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej nr 45/1, położonej w obrębie Kluczkowo.

 

UCHWAŁA Nr VI/ 59 /2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 

UCHWAŁA Nr VI/58/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

 

UCHWAŁA Nr VI/57/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

 

UCHWAŁA Nr V/56/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003.

 

UCHWAŁA Nr  V/55/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 

UCHWAŁA Nr V/54/2003. Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

 

 

UCHWAŁA  Nr V/53/2003 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe.

 

UCHWAŁA Nr V/53/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego Statutu.

 

UCHWAŁA Nr 5/52/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin.

 

UCHWAŁA Nr V/51/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/52/95 Rady Gminy Świdwin.

 

UCHWAŁA Nr V/50/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego Statutu.

 

UCHWAŁA Nr V/49/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

 

UCHWAŁA Nr V/48/2003 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świdwin na rok 2003.

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2005-09-02 10:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2008-06-06 10:13:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki