Wydanie wypisów i wyrysów

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od podania - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
2. Od załącznika - 0,50 zł (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Opłata administracyjna za wypis i wyrys - 20 zł.(
Uchwała ).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w terminie 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat rolny i ochrony środowiska pok. nr 48
Referat promocji i rozwoju gminy - stanowisko do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej pok.nr 62
Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-25 08:42:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-25 11:59:54)