Zakres dzialania referatu rolnego

Do referatu rolnego należą następujące sprawy:

1)    prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem komunalnym, szczególnie w zakresie jego nabycia, zmiany przeznaczenia i zbycia,
2)    prowadzenie kompleksowej gospodarki gruntami stanowiącymi mienie komunalne w zakresie ustalonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
a)    ewidencjonowanie nieruchomości,
b)    zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
c)    prowadzenie sprzedaży domów i lokali mieszkalnych oraz innych obiektów,
d)    prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali stanowiących mienie komunalne,
3)    nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
4)    prowadzenie spraw określonych ustawą Prawo Łowieckie ,
5)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub odmową wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
6)    przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń w przypadku podejrzenia chorób zakaźnych zwierząt oraz podawania do wiadomości publicznej,
7)    przyjmowanie informacji o pojawieniu się szkodników, chwastów i chorób       w uprawach polowych,
8)    wydawanie zaświadczeń ,
Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-06-11 11:40:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2007-06-11 11:46:02)