Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy Świdwin

Kadencja 2010 - 2014:

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 stycznia 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 24 marca 2011  roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 maja 2011  roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 15 czerwca 2011  roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 12 września 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 13 października 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 06 grudnia 2011 roku

PROTOKÓŁ nr 7 / 2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 28 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 8 / 2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 9 / 2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 12 września 2012 roku

PROTOKÓŁ 11/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ 12/2012 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 10 grudnia 2012 roku

PROTOKÓŁ 13/2013 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 29 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 11 luty 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 3/2013 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 kwietnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 4/2013 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 12 września 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 5/2013 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 04 grudnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 05 lutego 2014 roku

PROTOKÓŁ nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 maja 2014 roku

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 stycznia 2011 rok.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 28 kwietnia 2011 rok

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 25 października 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 25 stycznia 2012  roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 26 kwietnia 2012  roku

PROTOKÓŁ nr 6/2012 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 26 września 2012 roku

PROTOKÓŁ 1/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 29 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 13 marca 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 3/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 20 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 4/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 12 września 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 5/2013 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 05 grudnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 04 lutego 2014 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 1/2014 - Plan pracy

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 1/2014 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY GMINNEJ W ŚWIDWINIE ZA ROK 2013

PROTOKÓŁ nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 28 marca 2014r roku

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 2/2014 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MPGO Sp. z o.o. za 2013r.

PROTOKÓŁ nr 3/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpiecze ństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 14 kwietnia 2014r roku

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 3/2014 - WYKAZ Nr 55/2012

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 3/2014 - Podanie mieszkańców wsi Smardzko ws/ przejęcia dróg

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 3/2014 - Podanie p. Kępa

PROTOKÓŁ nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpiecze ństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 07 maja 2014r roku

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 4/2014 - Podanie mieszkańców wsi Smardzko ws/ przejęcia dróg

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 4/2014 - Podanie p. Kępa

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 4/2014 - WYKAZ Nr 55/2012

PROTOKÓŁ nr 5/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 13 czerwca 2014r roku

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 5/2014 - Informacja z działań operacyjnych OSP na terenie Gminy Świdwin za okres od 01.01.2014 do 09.06.2014r.

PROTOKÓŁ nr 6/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytego w dniu 2 września 2014r roku

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 13 stycznia 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych   Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 1 lutego 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych   Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 30 marca 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych   Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 29września 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 15 grudnia 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 lutego 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 16 kwietnia 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 23 kwietnia 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 9/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, 2drowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 21 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 12 września 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 11/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 24 października 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 22 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 22 stycznia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 2/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 marca 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 3/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 kwietnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 4/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 kwietnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 5/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 15 października 2013 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 04 grudnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 04 lutego 2014 roku

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 1/2014 - PLAN PRACY Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin na rok 2014

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 1/2014 - Załącznik nr 1 do Protokołu nr 1/2014 - HARMONOGRAM FERII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LEKOWIE

PROTOKÓŁ nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 4 lutego 2014 roku, odbytej w dniu 24.03.2014r.

PROTOKÓŁ nr 3/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 4 lutego 2014 roku, odbytej w dniu 28.04.2014r.

 

Protokoły z posiedzeń komisji łączonych

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 21 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 11 stycznia 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 3 lutego 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 21 marca 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 18 kwietnia 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 18 maja 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia wspólnych Komisji  Rady Gminy Świdwin w dniu 21 czerwca 2011r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji  Rady Gminy Świdwin w dniu 29 sierpnia 2011r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady w dniu 13 października 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 16 listopada 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 grudnia 2011 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 stycznia 2012 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 30 stycznia 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 15 / 2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 22 marca 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 16/ 2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 maja 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 17/2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 18 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 13 września 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 19 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 września 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 22 października 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 15 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 23/ 2012 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 11 grudnia 2012 roku

PROTOKÓŁ nr 24 / 2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 12 lutego 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 14 marca 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 14 maja 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 28/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 sierpnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 września 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 30/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 21 października 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 31/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 listopada 2013 roku 

PROTOKÓŁ nr 32/2013 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 11 grudnia 2013 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 12 lutego 2014 roku

PROTOKÓŁ nr2/2014 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 marca 2014 roku

PROTOKÓŁ nr 3/2014 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 maja 2014 roku

PROTOKÓŁ nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 sierpnia 2014 roku

PROTOKÓŁ nr5/2014 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 10 września 2014 roku

PROTOKÓŁ nr6/2014 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 października 2014 roku


 

Kadencja 2006 - 2010:

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin.
 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych oraz Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 31 maja 2010 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 11 maja 2010 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 14 kwietnia 2010 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych oraz Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 8 kwietnia 2010 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 2 lutego 2010 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 17 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 26 października 2009 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Etyki Radnych Rady Gminy odbytego w dniu 24 września 2009 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 18 września 2009 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 3 września 2009 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych   Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 10 sierpnia 2009 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 3 lipca 2009 roku
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 26 maja  2009 roku
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 14 maja  2009 roku
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 20 kwietnia  2009 roku
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 24 marca 2009 roku
 

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 02 października 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 09 września 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 21 maja 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 28 kwietnia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 14 kwietnia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 31 marca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 31 stycznia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Usług, Bezrobocia i Opieki Społecznej Rady Gminy Świdwin w dniu 21 stycznia 2008 roku.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 25 sierpnia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 lipca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 26 czerwca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 18 czerwca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 5 czerwca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 30 maja 2008 roku.


Protokół z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytych w dniach 29 kwietnia i 12 maja 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 20 marca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 19 lutego 2008 roku.
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,  Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 25 stycznia 2008 roku.


Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin.
 
 
 
 
 
 


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 13 października 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 27 czerwca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 5 maja 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 kwietnia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 13 marca 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 5 lutego 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 29 stycznia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 22 stycznia 2008 roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 17 stycznia 2008 roku.
 
 
Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu I Etyki Radnych Rady Gminy Świdwin odbytego w dniu 7 stycznia 2008 roku.


Protokoły z posiedzeń komisji łączonych


PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 18 czerwca 2010 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 22 kwietnia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 12 kwietnia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 23 marca 2010 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 20 stycznia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 14 grudnia 2009 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 27 października 2009 roku

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 4 września 2009 roku

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 23 czerwca 2009  roku.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 21 kwietnia 2009  roku.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 5 lutego 2009  roku.

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 28 października 2008  roku


Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 11 września 2008  roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 9 czerwca 2008  roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 16 kwietnia 2008  roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 26 lutego 2008  roku.


Protokół z posiedzenia Komisji Rady Gminy Świdwin w dniu 12 lutego 2008  roku.

 

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2008-06-11 09:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-02-10 14:39:21)