Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2011

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm Świdwin".

 

DECYZJA zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na stabilizacji przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm. Świdwin

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą "Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm. Świdwin.

 

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Stabilizacji przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm Świdwin" stosownie do wszczętego postępowania w dniu 04 sierpnia 2011 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 14 marca 2011r. na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm Świdwin".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świdwin - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm. Świdwin"


Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin".

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Stabilizacja poziomu przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700".

Postanowienie - zakres raportu

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin"

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych wniosku: CARBO-BIO Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin".

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejących stopni wodnych rzeki Regi na kilometrach: stopień nr 1 - km 128+378, stopień nr 2 - km 136+370, stopień nr 3 - km 136+490, stopień nr 4 - 140+160, stopień nr 5 - km  145+830.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejących stopni wodnych rzeki Regi na kilometrach: stopień nr 1 - km 128+378, stopień nr 2 - km 136+370, stopień nr 3 - km 136+490, stopień nr 4 - 140+160, stopień nr 5 - km  145+830.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm Świdwin”.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm Świdwin”

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Stabilizacja przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830 gm Świdwin”

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Stabilizacja przepływu wód cieku M-15 w km 4+424-7+700 gm. Świdwin”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Stabilizacja przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830  gm Świdwin”

Wytworzył:
Anna Zwierzyńska
Udostępnił:
Osial Marek
(2011-01-17 14:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2011-10-20 09:26:23)