Nabór na samodzielne stanowisko pracy podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego