Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Wójt gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości ofertę Świdwińskiego Stowarzyszenia "Amazonka" w Świdwinie na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Nasze Stowarzyszenie szansą na integrację" w okresie od 02 września do 29 listopada 2015 r.