Konsultacje Społeczne Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2017 rok