Konsultacje Społeczne Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.