Uchwały 2019

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-12 13:26:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 495 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-12 13:26:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:28:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwana barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Świdwin na lata 2018-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 729 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:29:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Berkanowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 729 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:29:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-28 12:29:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomożenia Wiernych w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 367 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:00:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:01:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności budynku mieszkalnego i gospodarczego położonych w Świdwinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:01:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Świdwinie na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Ząbrowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 348 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:01:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 697 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-03-27 13:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-05-14 12:13:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-05-07 09:13:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Świdwinku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 328 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-05-07 09:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-05-07 09:14:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 235 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 297 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-06-05 12:50:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-08-29 11:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 491 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-08-29 11:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Świdwinku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 356 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-08-29 11:08:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-08-29 11:08:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 674 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-08-29 11:08:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 953 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-08-29 11:08:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XI/91/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Świdwin na lata 2008-2032"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 22 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-09-18 10:29:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-09-25 09:33:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-09-25 09:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-09-25 09:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-09-25 09:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2020- 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 337 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Bierzwnicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 329 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 343 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Niemierzynie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 354 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Świdwinie przy ul. Spółdzielczej na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 729 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:19:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2019-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-10-30 12:20:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-11-28 10:01:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 481 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-11-28 10:01:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 831 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2021-02-03 08:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-11-28 10:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 367 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-11-28 10:01:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-11-28 10:02:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-11-28 13:01:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 275 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-12-25 09:23:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-12-25 09:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-12-25 09:23:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2020-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-12-25 09:23:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Krosino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 229 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-12-25 09:24:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Rogalino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 230 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-12-25 09:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2019-02-12 13:23:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2019-02-12 13:24:18)