Informacje i deklaracje podatkowe

 

Formularze w Portalu Podatkowym. W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DL-1 Deklaracja na podatek leśny obow. od 01.07.2019r.

DN-1 Deklalacja na pod.od nieruch.obow.od 01.07.2019r.

DR-1 Deklaracja na podatek rolny obow. od 01.07.2019r.

IL-1 Informacja o lasach obow. od 01.07.2019r.

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych obow. od 01.07.2019r.

IR-1 Informacja o gruntach obow. od 01.07.2019r.

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-przedmioty podlegające opodatkowaniu obow. od 01.07.2019r.

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-przedmioty podlegające zwolnieniu obow. od 01.07.2019r.

ZDN-1 Załącznik do dekl.na pod.od nieruchom.-przedmioty podlegające opodatkowaniu obow.od 01.07.2019r.

ZDN-2 Załącznik do dekl.na pod.od nieruchom.-przedmioty zwolnione z opodatkowania obow.od 01.07.2019r.

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-przedmioty podlegające opodatkowaniu obow. od 01.07.2019r.

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny-przedmioty podlegające zwolnieniu obow. od 01.07.2019 r.

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach-przedmioty podlegające opodatkowaniu obow. od 01.07.2019 r.

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach-przedmioty podlegające zwolnieniu obow. od 01.07.2019 r.

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach-dane pozostałych podatników obow. od 01.07.2019r.

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-przedmioty podlegające opodatkowaniu obow. od 01.07.2019r.

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-przedmioty  zwolnione z opodatkowania obow. od 01.07.2019r.

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych-dane pozostałych podatników obow. od 01.07.2019r.

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach-przedmioty podlegające opodatkowaniu obow. od 01.07.2019r.

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach-przedmioty podlegające zwolnieniu obow. od 01.07.2019r.

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach-dane pozostałych podatników obow. od 01.07.2019r.

Wytworzył:
(2019-07-05)
Udostępnił:
Pliszka Artur
(2019-07-05 12:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2020-01-31 08:54:35)