Konsultacje Społeczne Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.