Konsultacje Społeczne Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.