Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości treść oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „AVATAR” w Lekowie na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i wychowania w trzeźwości.