Zaproszenie dla organizacji samorządowych do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej (prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Oparznie)