Zarzadzenia Wojta Gminy Świdwin 2004

ZARZĄDZENIE NR 28/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świdwin na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 27/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami.ZARZĄDZENIE NR 26/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi.ZARZĄDZENIE NR 25/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzi Gminy.ZARZĄDZENIE NR 24/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 września 2004r. w sprawie harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy na 2004r.ZARZĄDZENIE NR 23/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zmian organizacyjnych w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Świdwinie.ZARZĄDZENIE NR 22/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 29 września 2004r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy  na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 21/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 3 sierpnia 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/99 Wójta Gminy Świdwin z dnia 20 wrzeœnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji danych osobowych oraz wyznaczenia administratora danych osobowych i administratora bezpieczeñstwa informacji.ZARZĄDZENIE NR 20/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.ZARZĄDZENIE NR 19/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN Z DNIA 3 SIERPNIA 2004 ROKU w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.ZARZĄDZENIE NR 18/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej pomocy społecznej i nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie oraz ustaleń realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.ZARZĄDZENIE NR 17/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 16/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 15/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004rZARZADZENIE NR 14/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.ZARZĄDZENIE NR 12/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych.ZARZĄDZENIE NR 11/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Świdwin na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 10/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 27 maja 2004r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami dyrektorom szkół z terenu Gminy Świdwin.ZARZĄDZENIE NR 9/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 8/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 20 maja 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.ZARZĄDZENIE NR 7/04 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla "Gminnego turnieju wiedzy o Unii Europejskiej".ZARZĄDZENIE NR 5/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 15 kwietnia 2004 w sprawie powołania Komisji do niszczenia dokumentów niejawnychZARZĄDZENIE NR 4/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 19 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003.ZARZĄDZENIE NR 4/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 19 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003. (C.D. 1)ZARZĄDZENIE NR 4/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 19 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003. (C.D. 2)ZARZĄDZENIE NR 3/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN  z dnia 2 marca 2004r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych.ZARZĄDZENIE NR 2/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Świdwin na rok 2004.ZARZĄDZENIE NR 1/2004 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2005-10-17 08:46:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2006-07-05 11:02:35)