Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Zarządzenie Nr ZK/116/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Świdwin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. element menu 2023-12-04 14:47:30 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr ZK/116/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Świdwin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. element menu 2023-12-04 14:46:27 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr ZK/116/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Świdwin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. element menu 2023-12-04 14:44:28 UTWORZENIE
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EFO Osowo) o mocy łącznej do 7 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 33/5 obręb Osowo element menu 2023-12-01 13:16:27 UTWORZENIE
Informacja o wynikach element menu 2023-12-01 13:14:33 UTWORZENIE
Zarządzenie nr ROŚiGN/115/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 01.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie utworzenia punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt z terenu gminy Świdwin po zabiegach weterynaryjnych element menu 2023-12-01 12:52:42 UTWORZENIE
Załącznik nr 2 - wzór umowy element menu 2023-12-01 12:49:30 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego element menu 2023-12-01 12:48:42 MODYFIKACJA
Załącznik nr 1 - Oferta realizacji zadania publicznego element menu 2023-12-01 12:48:26 UTWORZENIE
Ogłoszenie -WÓJT GMINY ŚWIDWIN Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Oparznie element menu 2023-12-01 12:47:18 UTWORZENIE
Otwarty konkur ofert - utworzenie punktu tymczasowej opieki rekonwalescencyjnej dla zwierząt element menu 2023-12-01 12:38:16 UTWORZENIE
IZP.6730.87.2022 - Decyzja o warunkach zabudowy - budowa elektrowni fotowoltaicznej Oparzno 1 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą element menu 2023-11-30 13:51:13 UTWORZENIE
IZP.6730.87.2022 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - budowa elektrowni fotowoltaicznej Oparzno 1 o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą element menu 2023-11-30 13:49:54 UTWORZENIE
IZP.6733.17.2023 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej element menu 2023-11-30 13:00:21 UTWORZENIE
IZP.6733.17.2023 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. element menu 2023-11-30 12:59:08 UTWORZENIE