☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Niedziela 02.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
IZP.271.3.2023 - Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na rzece Redze zlokalizowanego na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo oraz budowa drogi gminnej element menu 2023-03-31 15:14:17 MODYFIKACJA
IZP.271.3.2023 - Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na rzece Redze zlokalizowanego na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo oraz budowa drogi gminnej element menu 2023-03-31 15:14:12 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku element menu 2023-03-31 08:44:04 UTWORZENIE
Protokół nr XLIX/2023 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dnia 28 marca 2023r. element menu 2023-03-31 08:33:35 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr OKSZiP/32/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć w Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu gminy Świdwin, w dniu 20.12.2022 r., z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych element menu 2023-03-31 08:13:05 UTWORZENIE
Zarządzenie nr OR/30/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji do opiniowania spisu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu w archiwum zakładowym urzędu Gminy Świdwin element menu 2023-03-31 08:11:58 UTWORZENIE
Zarządzenie nr WG/29/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do kontaktu przy opracowaniu Strategii rozwoju Gminy Świdwin na lata 2024 – 2032 element menu 2023-03-31 08:10:56 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr ROŚiGN/33/2023 Wójta Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udziału w projekcie ZWIERZowa Akcja Kastracja!" element menu 2023-03-31 07:43:30 UTWORZENIE
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2023 roku element menu 2023-03-30 12:27:16 UTWORZENIE
Imienne wykazy głosowań radnych dokument HTML 2023-03-28 11:35:37 MODYFIKACJA
Imienne wykazy głosowań radnych element menu 2023-03-28 11:35:37 MODYFIKACJA
Uchwała nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2023r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023 element menu 2023-03-28 11:32:25 UTWORZENIE
Transmisja z sesji Rady Gminy dokument HTML 2023-03-28 07:54:28 MODYFIKACJA
Transmisja z sesji Rady Gminy element menu 2023-03-28 07:54:28 MODYFIKACJA
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdwin - aktualizacja element menu 2023-03-27 12:59:45 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 881580