Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o.
ul. Cmentarna 7/5
78-300 Świdwin

tel. 943657692
tel. 943657694

swidwin.gzgk@gmail.com

NIP 672-18-92-285
Regon 331406711

Spółka zajmuje się zarządzaniem sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie Gminy Świdwin wraz z obsługą hydroforni i oczyszczalni ścieków. Spółka zajmuje się również rozliczaniem z odbiorcami za pobraną wodę i ścieki.

Spółka wystawia także dla zainteresowanych osób warunki przyłączania nieruchomości do Gminnych sieci wodociągowo kanalizacyjnych.

Uchwała Nr 6/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.z siedzibą w Świdwinie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu

Uchwała Nr 7/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.z siedzibą w Świdwinie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świdwinie

Plan zamówień publicznych 2023

GZGK.271.1.2023 pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody z ujęciem zasilającej miejscowości Rusinowo, Bełtno i Osowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Osowo

GZGK.271.2.2023 pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody z ujęciem zasilającej miejscowości Rusinowo, Bełtno i Osowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Osowo - postępowanie II

Zapytanie ofertowe pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody z ujęciem zasilającej miejscowości Rusinowo, Bełtno i Osowo oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w m. Osowo

Wytworzył:
Jarosław Sawicki
(2015-03-23)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-23 14:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pugacz Łukasz
(2023-07-11 13:30:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki