Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

 
    Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
1. Ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
3. Wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
- Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
- Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-05-12 09:04:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-25 17:45:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki