Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świdwinie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA LECHOCKIEGO w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. element menu 2024-03-01 14:01:21 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/463/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2024 element menu 2024-03-01 09:12:46 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/462/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego element menu 2024-03-01 09:11:18 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/461/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych element menu 2024-03-01 09:10:15 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/460/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków element menu 2024-03-01 09:09:24 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/459/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin element menu 2024-03-01 09:08:26 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/458/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w Krosinie dz. Nr 89/4 na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie element menu 2024-03-01 09:07:29 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/457/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie współdziałania Gminy Świdwin z Miastem Białogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt element menu 2024-03-01 09:06:24 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/456/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świdwin w 2024 roku element menu 2024-03-01 09:05:33 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/455/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych na rok 2024 element menu 2024-03-01 09:04:38 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/454/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z siedzibą w Kielcach element menu 2024-03-01 09:03:15 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/453/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z siedzibą w Kielcach element menu 2024-03-01 09:02:23 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/452/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z siedzibą w Kielcach element menu 2024-03-01 09:01:05 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/451/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z siedzibą w Kielcach element menu 2024-03-01 09:00:12 UTWORZENIE
Uchwała Nr LX/450/2024 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024 element menu 2024-03-01 08:58:49 UTWORZENIE