Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:


1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty:
Wniosek Druk do pobrania wraz z załącznikami

Opłata:
1) Opłata za wniosek 5 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
2) Opłata za załącznik 0,50 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
3) 76 zł lub 400 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w formie przelewu

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Świdwinie :

Pomorski Bank Spółdzielczy

89 8581 0004 0016 0182 2000 0001Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat rolny i ochrony środowiska - stanowisko do spraw gospodarki komunalnej pok. nr 62

Podstawa prawna:
1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)

Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-24 21:34:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2007-05-28 14:25:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki