Elektroniczna Skrzynka Podawcza oraz WNIOSKI do pobrania

 

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Świdwin.
 
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Świdwin udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Świdwin na platformie ePUAP

UWAGA: W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy Świdwin za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego.
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:
 
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:
 
     poczta@swidwin.gmina.pl

 
Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem platformy ePUAP
•    Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:15 – 15:15 do Sekretariatu mieszczącego się w pokoju nr 53 przy Placu Konstytucji 1 w Świdwinie na następujących nośnikach danych
-Pamięć masowa USB1.1, 2.0 lub 3.0
-Płyta CD/DVD
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
 
Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:
1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
2.    Akceptowalne formaty załączników to:
o    DOC, RTF, XPS, XLS
o    ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
o    CSV
o    TXT
o    GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
o    PDF
o    ZIP
3.    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego / lokalu socjalnego

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wniosek do pobrania

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.  (PDF)

 

Wniosek o wynajęcie świetlicy.

 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

  

Deklaracja na podatek rolny.

 

Informacja w sprawie podatku rolnego.

 

Deklaracja na podatek leśny.

 

Informacja w sprawie podatku leśnego


Deklaracja na podatek od nieruchomości.


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Informacje i deklaracje podatkowe obowiązujące od 01.07.2019r.

 

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2005-10-03 11:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pugacz Łukasz
(2022-05-16 07:33:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki