☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Wtorek 05.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

 

 

 

Petycja wielokrotna - o opinię w sprawie referendum ludowego

 

 

 

 

W dniach 11 luty 2021 – 25 luty 2021 r. do Rady Gminy Świdwin wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 5 kwietnia 2021 r.

Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.
Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Petycje
 
Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Sposób załatwienia
2020.08.07 SMEBUSINESS.PL SP. Z O.O. Petycja dot. programu dla zdrowia i dobra środowiska odp. 1
2020.10.26 SMEBUSINESS.PL SP. Z O.O. Petycja dot. remontu świetlic odp. 2
2020.12.10 Sławomir Sala Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 UCHWAŁA NR XXIV/194/2020
2020.12.15 Piotr Sterkowski Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 UCHWAŁA NR XXIV/195/2020
2021.01.29 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Petycja – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

Uzupełnienie do petycji – listu otwartego pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

UCHWAŁA NR XXV/205/2021
2021.02.09 Petycja nie zawiera informacji wyrażającej zgodę na publiczną publikację danych osobowych Petycja w sprawie podjęcia uchwały oraz przygotowanie pakietu profilaktycznego Wycofanie petycji
2021.02.11 Teresa Garland

Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Uchwała Nr XXVIII/220/2021
2021.09.17 Mieszkańcy sołectwa Świdwinek Petycja ws. doprowadzenia wodociągu do posesji w m. Świdwinek odpowiedź
2021.10.29 Radna Gminy Świdwin Petycja w sprawie przebudowy chodnika w m. Ząbrowo odpowiedź
2021.12.29 Fundacja im. Nikoli Tesli

Petycja w sprawie zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rady Gminy w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

Uzupełnienie petycji

Uchwała Nr XXXV/276/2022
2022.02.18 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece Petycja w sprawie naprawy uchwały nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej Przekazanie petycji według właściwości
       

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-21 13:25:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2022-03-07 11:00:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842558