☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Niedziela 02.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Strona Główna

OBSŁUGA INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY

W związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19, zważając na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników administracji samorządowej, Urząd Gminy w Świdwinie prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w ograniczonym zakresie od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania.

Ograniczenie nie dotyczy:
1) KASY;
2) EWIDENCJI LUDNOŚCI.

Oznacza to, że wszystkie pozostałe sprawy prosimy kierować do Urzędu drogą telefoniczną, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy EPUAP lub pocztą tradycyjną. 

Korespondencję można zostawić w skrzynce na korespondencję umieszczoną przed wejściami do Urzędu Gminy na II piętrze.

Osobiste załatwienie spraw wyjątkowo pilnych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Nr telefonu do kontaktu w godz. 715-1515

Urząd Gminy -  tel.  94-36-520-15(16)

Apeluję o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacje jak skorzystać z możliwości elektronicznego kontaktu można znaleźć pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

Zwracamy się również z prośbą o dokonywanie wszelkich płatności za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualne konta podatkowe bądź na konto ogólne Gminy Świdwin tj.

89 8581 0004 0016 0182 2000 0001

Dane kontaktowe do Urzędu:

tel. 94 36 520 15

e-mail: poczta@swidwin.gmina.pl

 


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) informuję, iż z dniem 24 lipca 2020 r. zmieniła się wysokość opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmieniły się także zasady zwolnienia z jej uiszczenia.
W związku z art. 50 ww. ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł. Zwolnieni z dokonania powyższej opłaty są właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, której dotyczy wniosek o wydanie decyzji.
Opłata w pełnej wysokości będzie musiała być uiszczona jedynie w przypadku wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści niezależnie od rodzaju inwestycji.


Urząd Gminy Świdwin

Plac Konstytucji 3 Maja 1

78-300 Świdwin

 

Kontakt:

Identyfikacja:

Tel. +48 (94) 36 520 15

NIP Gminy Świdwin 672-20-23-812

Tel. +48 (94) 36 520 16

Regon Gminy Świdwin 330920771

Fax +48 (94) 36 535 68

NIP Urzędu Gminy Świdwin 672-11-70-103 

 

Regon Urzędu Gminy Świdwin 330043761 

 

Kod terytorialny 32.16.062

email: poczta@swidwin.gmina.pl

www.swidwin.gmina.pl

 Adres skrytki ePuap : /139et4dqt7/SkrytkaESP

Bank: Pomorski Bank Spółdzielczy

89 8581 0004 0016 0182 2000 0001


Przyjmowanie skarg i wniosków przez Wójta lub Zastępcę w każdy czwartek od godziny 14.00 - 16.00


Informacje i ogłoszenia Referatu Rolnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wywieszane są na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 48


Godziny pracy Urzędu: 7.15 - 15.15

 


 

Centrum Usług Społecznych

https://cus.gminaswidwin.pl

tel: 94 36 520 58

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

tel. 94 36 57 692

swidwin.gzgk@gmail.com

 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej"

sds.klepczewo.ibip.pl
www.facebook.com/Sdsklepczewo

tel: 665 157 577

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy

tel: 94 36 56 180

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie

zslekowo.wordpress.com

tel: 9436 55 693

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Oparznie

tel: 94 36 52 455


 

 

Urząd Gminy Świdwin informuje, że dla każdego podatnika nadane zostały indywidualne konta, na które podatnik ma obowiązek wpłacać podatek oraz opłatę śmieciową. Zapłaty podatku może dokonać tylko właściciel konta za swoje zobowiązanie podatkowe, wyszczególnione w decyzji podatkowej oraz informacji o opłacie śmieciowej.

 

 

 

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Gminy Świdwin
p. Anna Olejniczak
pełni dyżur w Urzędzie Gminy Świdwin (pok. 57b)
w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 15.30

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Krzysztof Cebula
(2015-04-13)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-04-13 11:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-03-17 08:08:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 881580