Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2010

POSTANOWIENIE w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko

 

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - na wniosek POLARICA POLAND Sp. z o.o. Niemierzyno 3a, 78-300 Świdwin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa mroźni owoców" działka nr 78/6 i 78/7 obręb Niemierzyno gmina Świdwin.

 

Urząd Gminy w Świdwinie zawiadamia, że na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Rejonowy Oddział w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-950 Koszalin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Stabilizacja przepływu wód rzeki Regi poprzez budowę stopni wodnych w km 128+378, 136+490, 140+160, 145+830 gm Świdwin”.

 

WÓJT GMINY ŚWIDWIN zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2010r. została wydana decyzja nr Ri.V.7625-2/14/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa biogazowni o mocy 2 MW z infrastrukturą”

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW z infrastrukturą

 

DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Chów trzody chlewnej w systemie ściółkowym nr dz. 222/26 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin”

Wytworzył:
Anna Zwierzyńska
Udostępnił:
Osial Marek
(2010-05-24 14:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2010-12-27 09:09:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki