Konsultacje Społeczne Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

 

Na podstawie art. 4 uchwały nr XXXI/237/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010r. Gmina Świdwin podaje do publicznej wiadomości projekt Rocznego Programu Współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi  na 2012 rok.

 

         Konsultacje mają na celu pozyskanie uwag i opinii na temat projektu Programu Współpracy, które będą omówione na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych z pracownikami Urzędu Gminy Świdwin w dniu 16 listopada br. o godz. 13:00 w Sali nr 56 urzędu.

Projekt Programu Współpracy jest dostępny tutaj.

         Uwagi i opinie prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świdwin, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin lub drogą elektroniczną e-mail: promocja@swidwin.gmina.pl w terminie do 15 listopada br., lub przedstawić na spotkaniu w ww. terminie.

Wytworzył:
Sebastian Basiejko
Udostępnił:
Osial Marek
(2011-11-07 13:54:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2011-11-07 13:59:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki