Uchwały 2018

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLI/255/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin na lata 2017-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-02-02 11:09:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLI/258/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Oparznie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-02-02 11:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej w Bełtnie nr 295013Z
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 941 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-02-02 11:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLI/260/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 765 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-02-02 11:09:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLII/261/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin na lata 2017-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-02-16 12:08:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/262/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 884 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/266/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Świdwinie na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 308 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości w Świdwinie na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 226 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 228 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/269/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 224 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/270/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Oparznie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/271/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Goli Górnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 226 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Smardzku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 236 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:40:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 763 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Bystrzyna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 602 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 801 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-04 10:41:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLIV/276/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości w Goli Górnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-27 10:52:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-04-27 10:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/281/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 244 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Oparznie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 284 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/283/2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 357 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/285/2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 253 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Świdwin na lata 2018-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 171 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/286/2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 402 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 885 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 174 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 206 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-01 08:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVI/291/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Świdwinie przy ul. Spółdzielczej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-29 13:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-29 13:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-29 13:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-06-29 13:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Świdwin na łata 2018-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-08-29 09:20:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 współwłasności nieruchomości w Berkanowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-08-29 09:21:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1012 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-08-29 09:21:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-10-02 13:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVIII/302/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 725 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-10-02 13:21:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Smardzku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-10-02 13:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVIII/307/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-10-02 13:21:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-10-02 13:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2018-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-10-02 13:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2018-02-02 11:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2018-02-02 11:17:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki