Uchwały 2015

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 89 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-02-12)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-02-13 13:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWALA Nr V/21/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ilości wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 12:45:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr V/22/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 348 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 12:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej wybranej na Sesji Rady Gminy Świdwin w dniu 2 marca 2015 r. dla przeprowadzenia wyboru WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-17 13:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr V/23/2015 RADA GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 12:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2015 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 214 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 13:24:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 259 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 13:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr V/27/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 02 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/22/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 02 marca 2015r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 13:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr V/28/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 325 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-16 13:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku PROTOKÓŁ Komisji Skrutacyjnej wybranej na Sesji Rady Gminy Świdwin w dniu 2 marca 2015 r. dla przeprowadzenia wyboru WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 368 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-03-16)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-17 13:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 24.04.2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 370 KB
Wytworzył:
Lucyna Wróblewska
(2015-05-05)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-05-05 10:11:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-05-05 10:12:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru Sołtysa w Sołectwie Bystrzyna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Lucyna Wróblewska
(2015-05-05)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-05-05 10:17:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-05-05 10:17:40)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Lucyna Wróblewska
(2015-05-05)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-05-05 10:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-05-05 10:23:05)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr VII / 32 / 2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-05-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-05-28 12:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-05-28 12:18:59)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr VII/33/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Joanna Pałęga
(2015-05-28)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-05-28 12:19:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-05-28 12:19:32)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie badań naukowych na głazie - pomniku przyrody
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 728 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:51:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:53:13)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Ząbrowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:56:21)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy i nadania jej statutu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:58:10)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2015 r. uchylająca uchwaę w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:59:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 08:52:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-07-08 09:00:53)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr IX/41/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwnicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:25:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:52:43)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr IX/42/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczkowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:24:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:52:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr IX/43/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lekowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 720 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:50:59)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr IX/44/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 14:50:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 14:50:36)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 76/49 obręb Krosino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 726 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:49:49)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2016-2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2015-09-01 13:48:50)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X/47/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu glosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:15:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X/48/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2016-2019
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:15:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X/4912015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdwin za pierwsze półrocze
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:15:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR X/50/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:15:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X/51/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 728 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:16:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X_51_2015 załącznik 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 24 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X_51_2015 załącznik 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:18:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X_51_2015 załącznik 3
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 351 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr X/53/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2015 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-10-08)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-10-08 11:19:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 października 2015 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 689 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-06)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-06 14:00:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 października 2015 r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-06)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-06 14:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-20 12:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XII/58/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-20 12:36:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-20 12:36:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XII/60/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-20 12:36:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XII/61/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2015-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2015-11-20)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2015-11-20 12:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XIII/63/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:43:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA Nr XIII/64/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:44:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/65/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin"
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 7 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:44:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 729 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:44:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/68/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o opiacie targowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 7 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/70/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2016
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku UCHWAŁA NR XIII/71/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2016-2025.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:45:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świdwinek na lata 2015-2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 8 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
(2016-01-05)
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2016-01-05 13:46:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-02-13 13:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-02-13 13:31:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki