Uchwały 2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVI/132/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Krosino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-01-16 12:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Rogalino
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-01-16 12:59:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVII/134/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 stycznia 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-01-29 09:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVII/135/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 710 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-01-29 09:19:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVII/136/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 992 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-01-29 09:19:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w Rogalinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-02-26 09:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Smardzku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-02-26 09:09:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata 2020-2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-02-26 09:10:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1010 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-02-26 09:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 591 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 279 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 345 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. zmieniająca plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 726 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę do lat 5 części nieruchomości położonej w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 727 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 606 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 721 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 324 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:30:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2020-2025.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-06-12 11:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 468 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 366 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/157/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę do lat 5 części nieruchomości położonej w Świdwinie przy ulicy Spółdzielczej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 726 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/158/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę do lat 5 nieruchomości położonej w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 728 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę do lat 5 nieruchomości położonej w Cieszeniewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 728 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 728 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Smardzku
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 688 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B. Wspomożenia Wiernych w Rusinowie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2020/2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 353 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-08-27 09:09:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz odstąpienie od trybu przetargowego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-09-30 12:11:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-09-30 12:11:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 621 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-09-30 12:11:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Oparzno o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-10-29 09:57:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Bełtnie na rzecz użytkownika wieczystego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-10-29 09:57:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 791 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-10-29 09:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 426 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-11-27 11:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-11-27 11:57:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 286 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Świdwin do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w miejscowości Cieszeniewo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gmina Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 7 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Niemierzynie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 207 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2021
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/193/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2021-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:53:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:53:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-31 09:53:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-01-16 13:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2021-04-14 13:54:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki