Uchwały 2022

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/275/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/276/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 623 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/277/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/281/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Krosinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 427 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXV/283/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres lat 5 działek nr 91 i 93 położonych w Kartlewie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 358 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-25 15:14:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Cieszeniewo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-01 13:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XXXVI/292/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 968 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-01 13:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXVII/296/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-29 12:27:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXVII/297/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2022-2027
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-04-29 12:27:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXVIII/298/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-05-19 08:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/299/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdwin wotum zaufania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 355 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/300/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 185 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/304/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej spółce wodnej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:55:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-06-14 10:56:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/308/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/309/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/310/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 179 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/311/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/312/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/313/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/314/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 181 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/315/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/316/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 181 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/317/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/318/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/319/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/320/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 182 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/321/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 184 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/322/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin”
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 180 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/323/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Rusinowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 371 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/324/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Rusinowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 446 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/326/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XL/327/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Lekowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 562 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-07-05 13:39:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/331/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rusinowo
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 208 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-01 11:24:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/332/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 397 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-01 11:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/333/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2022/2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-01 11:24:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLI/335/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-01 11:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLII/336/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdwin do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 688 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-29 11:32:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLII/337/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-29 11:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLII/339/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 458 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-29 11:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLII/340/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-09-29 11:33:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/342/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 560 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-10-26 15:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/343/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 października 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 566 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-10-26 15:18:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLIII/344/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-10-26 15:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 990 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-11-09 10:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/348/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 361 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/349/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 413 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/350/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 341 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/351/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 341 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/352/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 382 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/355/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/357/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Świdwin oraz nadania jej statutu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/358/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/359/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 400 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLV/361/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 412 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-12-01 10:15:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:25:26)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/362/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdwin do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” i przyjęcia jego statutu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 6 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 13:10:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:25:26)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/363/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w obrębie Przybysław na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 623 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:26:54)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/365/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 394 KB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:31:51)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/366/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata 2023-2025
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:32:30)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/367/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:33:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/368/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:33:43)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/369/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2023-2027.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:34:14)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała Nr XLVI/370/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Izabela Zawojska
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2023-01-03 08:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-01-16 13:34:49)
Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2022-02-24 12:04:04)
Ostatnio zmodyfikował: